Zolang de mens niet werkt om zich te zuiveren, komen de boodschappen en impulsen, die zijn hoger Zelf, zijn goddelijk Zelf hem zendt, verzwakt en misvormd bij hem aan. Bekijk een petroleumlamp waarvan het glas met roet bedekt is: de vlam is niet meer zo helder, krachtig en mooi als wanneer het glas volkomen doorzichtig is en men moet het dus reinigen. Wij zijn ongeveer zoals het glas van een petroleumlamp: wij hebben inwendig een licht dat zich wil openbaren aan de buitenkant en dat licht is de liefde, de wijsheid. Het moet echter door alle onzuivere lagen heen die wij hebben opgestapeld als gevolg van onze onredelijke levenswijze, onze verwarde gedachten en egoïstische gevoelens.

Het is dus duidelijk en eenvoudig: wij dienen ons te reinigen en te zuiveren, tot onze verschillende lichamen (fysiek, astraal en mentaal) volledig doorzichtig en zuiver worden. Dan zal het goddelijk licht dat in ons verborgen is en moeite doet om door de duisternis te dringen, eindelijk kunnen schitteren in al zijn schoonheid.

Zie ook ‘Het licht, de levende geest’, Izvor 212, hst. VI en VII