Dagtekst 10 januari 2022

In deze incarnatie kan je niet veel veranderen aan je bestemming, maar je bezit grote mogelijkheden voor de volgende incarnatie, op voorwaarde dat je ernaar verlangt en in die richting werkt. Waarom hebben sommige mensen zo'n betreurenswaardig bestaan? Omdat zij in hun vorige incarnatie niet wisten wat zij dienden te vragen, waaraan zij moesten werken om in dit leven meer gaven en deugden te bezitten. Zij wisten het niet en als zij nu even onwetend blijven, zal de volgende incarnatie even slecht zijn of misschien nog slechter.

Maar jij, die over deze wetten hebt geleerd, gebruik al de volgende jaren van je leven om je de beste dingen voor te stellen en ernaar te verlangen. Want op die manier start je reeds projecten op, die gematerialiseerd zullen worden.

De huidige materie biedt weerstand en weigert te veranderen; zolang zij niet opgebruikt werd, kan zij evenmin vervangen worden. Maar alles wat je begint te scheppen met je geest en je ziel wordt geleidelijk gekristalliseerd, en in een volgende incarnatie zal je terugkeren, voorzien van de beste eigenschappen.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst. 11