Dagtekst 12 januari 2022

Hoe meer de mens verbonden is met de goddelijke Bron, hoe meer hij de hemelse werkers aantrekt die hem komen helpen en steunen. Zo wordt hij sterk, krachtig, stralend, meester over zichzelf en bezit hij de machtige sleutel van de realisatie. Wees dus beducht voor iedere handeling waardoor deze goddelijke werkers van jou verwijderd worden. Want iedere zonde verjaagt de onzichtbare vrienden die de walgelijke uitwasemingen ervan niet kunnen verdragen.

Wanneer de leerling God boven alles plaatst, wanneer hij bidt en mediteert, laten de hemelse werkers de stroom van het leven over hem vloeien en sturen zij hem licht. Als je ziel openstond voor het opvangen van die lichtbundels, zou je een sublieme wereld voor jou zien verschijnen, vol schitterende bewoners.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. 11