Dagtekst 22 januari 2022

Al wat op ons lichaam, ons gezicht en onze ledematen zichtbaar is, werd eerst gevormd en voorbereid in de hersenen. Er bestaat een verschrikkelijke, onverbiddelijke wet die zegt dat elke beweging van de gedachte of het gevoel uiteindelijk geconcretiseerd wordt in het fysieke gebied. Uiteraard gebeurt dat niet onmiddellijk.

Vele bewegingen doorkruisen onze ziel, waar zij uitgedrukt worden in de vorm van gewaarwordingen, bewustzijnstoestanden, en geleidelijk worden deze toestanden in ons lichaam gegrift. De hersenen verbergen al onze mogelijkheden en in het dagelijks leven drukt ons gezicht ons kapitaal uit, dat wil zeggen wat wij bezig zijn te beleven. Noch het verleden, noch de toekomst verschijnen in de gelaatsuitdrukking. Alleen de bewegingen, die reeds lang geleden begonnen zijn en vaak werden herhaald, staan er diep in gegrift.

Zie ook ‘Subtiele centra van de mens – aura, zonnevlecht, hara, chakra’s’, Izvor 219, hst. I