Dagtekst 23 januari 2022

Volgens de Inwijdingswetenschap is inspiratie niets anders dan een contact met een kracht, een intelligentie, een entiteit of een stroming van een hogere natuur. Dat contact stelt ons in staat zaken te doen waartoe wijzelf gewoonlijk niet in staat zijn. Iemand wil spreken, maar hij vindt zijn woorden niet, hij is verlegen en begint te stamelen. Maar plots komt er iets in hem, een licht, een stroming en hij geeft zich eraan over: hij hoeft zelfs niet meer naar zijn woorden te zoeken, zij komen vanzelf, en wel in die mate dat hij ernaar luistert alsof hij iemand anders hoort spreken, en hij is de eerste die verbaasd is.

Voor kunstenaars geldt hetzelfde. Waar komt die inspiratie vandaan? Wie is die aanwezigheid in de mens, die weet waar de materialen te vinden zijn, hoe de elementen moeten verzameld en gecombineerd worden, om vormen en uitdrukkingen te scheppen?... De mens zelf is niet zo erg bekwaam om geniale, goddelijke creaties tot stand te brengen, maar als hij zich kan voorbereiden door een innerlijk werk van zuivering en verheffing, kan hij bezocht worden door geëvolueerde zielen die hem zullen inspireren.

Zie ook ‘De onzichtbare wereld – helderziendheid, intuïtie en dromen’, Izvor 228, hst. 2