Waarom zweren hedendaagse kunstenaars bij opvattingen over kunst, waarvan de meeste mensen niets begrijpen? Zij houden de betekenis van hun kunstwerken voor zich en het is niet eens zeker of zij zelf de betekenis vatten! In ieder geval zullen de mensen deze kunst nooit kunnen gebruiken, om hun gevoeligheid en hun inzicht te verfijnen. Als iemand tegen jou onverstaanbare taal brabbelt, welk nut heeft dat voor jou? Er bestaan spirituele gemeenschappen, waar sommigen beweren dat zij ‘in vreemde talen kunnen spreken’ onder invloed van de Heilige Geest. Maar als niemand er iets van begrijpt, wie heeft er dan baat bij? Zelfs zij niet! En dus is het zinloos.

Men moet een taal gebruiken die duidelijk is voor iedereen. Als je kunstenaar bent en een werk, een schilderij of een beeld tentoonstelt, moet iedereen de zin en de betekenis ervan duidelijk begrijpen. Als je een kunstwerk uitsluitend voor jezelf maakt, stel het dan niet tentoon. Als je een boek uitsluitend voor jezelf schrijft, geef het dan niet uit. Het heeft geen enkele zin zich tot het publiek te richten in een taal die het niet begrijpt.

Zie ook ‘Artistieke en spirituele schepping’, Izvor 223