Waar komt de gewoonte vandaan die zo ruim verspreid is, een onleesbare en grillig gevormde handtekening te zetten? Degenen die zo tekenen, weten zelfs niet waarom zij het doen. Wel, heel eenvoudig omdat de lagere natuur die altijd plannen beraamt die verre van ‘katholiek’ zijn, niet ontdekt wil worden. Bijgevolg zet zij de mens ertoe aan zich te vermommen, zodanig dat men zelfs niet meer kan achterhalen wie hij is, hoe hij heet.               

En zeg niet dat een handtekening een detail zonder enig belang is. Integendeel, een handtekening is zeer belangrijk, zij vertegenwoordigt de mens zelf. Een handtekening moet aantonen dat alles in ons helder, oprecht en openhartig is. Waarom zou de mens zijn naam vervormen? Dat is een zeer slecht teken. Op die manier trek je chaotische krachten aan die je zullen vernietigen. Hoe kan men beweren dat men de problemen van een gezin, een bedrijf of een land gaat oplossen, wanneer men niet eens weet dat men zijn naam duidelijk moet schrijven?

Zie ook ‘De onuitputtelijke bronnen van de vreugde’, Izvor 242, hst. VII