Hoeveel discipelen klagen: ‘Wij begrijpen er niets van: in de nabijheid van een Meester

wordt alles gemakkelijk, maar wanneer je ver weg bent, beginnen alle complicaties opnieuw.’ Weet je waarom? Het is gemakkelijk te begrijpen. Indien de moeilijkheden beginnen als zij ver van hun Meester zijn, betekent dit dat zij zich niet dienden te verwijderen, dat zij hun Meester niet hadden moeten verlaten.                                                     

Hem fysiek verlaten is uiteraard noodzakelijk, iedereen moet immers naar huis terugkeren. Maar in hun hoofd hoeven discipelen hun Meester niet opzij te zetten. Nochtans is het juist in hun hoofd dat de eerste de beste ineens zijn plaats inneemt. De Meester wordt afgescheept en kan vanzelfsprekend niets meer uitrichten. Het hoeft dus helemaal geen verbazing te wekken dat alles plots zo moeilijk wordt: dat komt heel eenvoudig omdat de Meester niet meer aanwezig is. Vaak zonder het te beseffen heeft de leerling iemand anders of iets anders gevonden, om hem te vervangen.

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. VIII