Stel je voor dat je een hypnotiseur bent en je geeft iemand een stuk papier met de woorden: ‘Hier is een roos, ruik eraan, welke geur neem je waar?’ En de ander staat in verrukking voor de heerlijke geur van deze roos. Want hij bevindt zich in een toestand van hypnose, waarbij de gedachte onmiddellijk gerealiseerd wordt, niet op materieel gebied maar op mentaal gebied. Die persoon heeft je gedachte opgevangen, want deze gedachte met de woorden die haar vergezellen, heeft de roos reeds gevormd op subtiel gebied. Je bent er immers in geslaagd zijn bewustzijn naar dit subtiele gebied te voeren, en hij neemt de roos waar met zijn psychische reukzin. Hij ruikt deze roos werkelijk, hij vergist zich niet.           

Met de gedachte is alles mogelijk. Probeer in plaats van altijd te jammeren over wat je ontbreekt, het te scheppen met de gedachte. Mis je de schoonheid van bloemen, de zuiverheid van een meer, de stilte van het woud? Je kunt deze ogenblikkelijk scheppen met de gedachte. Je zult zeggen: ‘Nee toch, er is niets, want ik kan niets aanraken!’ Om deze zaken te materialiseren, zijn misschien eeuwen nodig, maar op mentaal gebied bestaan ze en aan die realiteit moet je waarde hechten.

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. VII