Water is het symbool van de universele materie waaruit het universum werd geschapen. In Genesis staat dat God de wateren beneden scheidde van de wateren boven: ‘God zei: er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt. En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf ‘hemel.’

Die wateren van boven, die de wetenschap der Ingewijden ook ‘astraal licht’ of ‘magische factor’ noemt, stellen de oorspronkelijke oceaan voor, waarin alle schepselen baden en waarin zij hun voedsel vinden. Men kan trouwens zeggen dat het kind in de moederschoot ondergedompeld is in een vloeibaar milieu, om ons te herinneren aan die oorspronkelijke wateren. Wij leven in de kosmische onmetelijkheid, precies zoals vissen in de zee; als wij deze kosmische oceaan niet voelen, is het omdat onzuiverheden onze psychische poriën verstoppen. Daarom bestaat heel ons werk erin de inwendige kanalen te bevrijden, zodat wij gelaafd en verkwikt worden door dat spirituele water dat ons van alle kanten omringt.

Zie ook ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231, hst. X