Wanneer je erin slaagt enkele minuten in totale vrede te leven, worden alle krachten, alle entiteiten in jou die zich nog nooit hebben kunnen openbaren, vrijgemaakt en op dat ogenblik kun je over hen beschikken. Zolang je in wanorde en onrust leeft, blijven deze krachten verlamd.        

Een virtuoos moet een stuk uitvoeren, een student moet een examen afleggen of een koorddanser moet over een touw lopen: als niet al hun energie aanwezig is, geconcentreerd en in harmonie, zal die virtuoos valse noten spelen, de student stamelen en mislukken in zijn examen, de koorddanser vallen en zijn nek breken. Want zodra een storing, een wanklank binnensluipt, laten de innerlijke krachten los, worden zij versnipperd en wordt de mens niet meer gesteund. Dit soort ervaringen heb je al duizend keer meegemaakt, maar heb je er al eens bij stilgestaan om er een ruimere conclusie uit te trekken, die heel je leven omvat?

Zie ook ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. IX-XIII