Het is een vergissing te geloven dat alleen de materie bestaat, dat alles materie is, zoals sommige denkers nochtans menen... Dankzij de kennis van de twee principes, mannelijk en vrouwelijk, en hun respectievelijke rol, is het gemakkelijk te begrijpen dat de materie (het vrouwelijk beginsel) alleen maar de bewaarplaats is van de geest (het mannelijk beginsel). Indien de geest zijn rijkdom niet ondergebracht zou hebben in de materie, zoals in een vat, zou de materie absoluut geen enkele macht bezitten: hoezeer de natuurkundigen ook zouden werken aan de splitsing van het atoom, er zou geen enkele kernexplosie plaatsvinden.   

Op zich is de materie bewegingloos, zij kan zich niet uitdrukken als er geen ander actief,

dynamisch principe aanwezig is: de geest, die zich via de materie openbaart. De materie kan worden vergeleken met een flesje dat een fijne essence bevat: de geest, die door het flesje wordt vastgehouden. De geest is zeer vluchtig en men moet hem dus bewaren en opsluiten. De materie is in feite niets anders dan een gevangenis die de geest bewaart en vasthoudt. Zolang men het bestaan van het mannelijk en vrouwelijk principe niet kent, en de manier waarop beide werken in de natuur, zal men verkeerde theorieën uitdenken.

Zie ook ‘De vrijheid, overwinning van de geest’, Izvor 211