Wanneer de mens erin slaagt de plaats te vinden die werkelijk voor hem bestemd is, dan pas kan hij gelukkig zijn. Iedereen weet dit, maar niet iedereen weet wat zijn plaats inhoudt. ‘Plaats’ is een woord met meerdere betekenissen: element, land, huis, beroep, rol, ideaal.

Je ziet vaak mensen van links naar rechts hollen, zonder zich ooit ergens te vestigen: zij zijn er nog niet in geslaagd hun plaats te vinden, zij hebben geen wortels en zijn ongelukkig. Iemand moet hen in vruchtbare grond planten, waar zij zullen ontkiemen. Voorheen geleken zij op het graan dat in een schuur ligt te wachten op het ogenblik dat het gezaaid wordt. Wanneer het graan in goede aarde wordt geplant, groeit het, draagt vruchten en zegt: ‘Het is zover, ik heb mijn plaats gevonden.’ Deze plaats is niet de graanzolder, waar het gevaar loopt te schimmelen of opgegeten te worden door de muizen. Wat iedereen voortaan nodig heeft, is dus gezaaid, geplant te worden.

Zie ook ‘De onuitputtelijke bronnen van de vreugde’, Izvor 242, hst. VI