Zolang mensen voorrang blijven geven aan hun persoonlijk belang boven dat van de gemeenschap, zal er geen oplossing komen voor hun problemen. ‘Het belang van de gemeenschap’ betekent niet alleen de collectiviteit van mensen, maar van heel het universum dat zij altijd willen gebruiken voor hun eigen voldoening. Zie eens hoe zij dieren, bomen, bergen en de zee uitbuiten... En als zij ooit over voldoende technische middelen beschikken, zul je zien wat zij zullen doen met de zon, de maan en andere planeten! Al wat bestaat wordt gebruikt als middel voor één enkel doel: de materiële bevrediging van de mens.

Wat moet er veranderen? Het doel en de middelen verwisselen. Als doel moeten wij de

universele broederschap, de universele harmonie nastreven en om dit doel te bereiken, alle middelen aanwenden die wij bezitten: al onze eigenschappen, gaven, krachten en energie. Alleen op die voorwaarde kunnen de problemen van de mensheid worden opgelost.

Zie ook ‘Een universele filosofie – broederschap als nieuwe vorm van bewustzijn’, Izvor 206, hst. VIII