Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan een stuk door en daarom doe ik dat ook.’ Maar moet Jezus de enige zijn om met zijn Hemelse Vader samen te werken? Nee, ook jullie kunnen deelnemen aan dat werk, zodat het Koninkrijk van God op aarde verwezenlijkt wordt. De vraag of die realisatie dichtbij of veraf is, moet je niet zozeer in beslag nemen. Wat telt is dat je zelf dichter bij de Godheid komt, zodra je deelneemt aan dat gigantisch, nobel en goddelijk werk, zodra je er al je krachten en energie in steekt.                                 

Het is zeer belangrijk te weten voor welk doel men werkt, waar men zijn energie aan besteedt. Zij die deelnemen aan oneerlijke ondernemingen, worden onbewust doordrongen van de onzuiverheden, waarmee zij zich inlaten en uiteindelijk vernietigen zij zichzelf. Maar zij die deelnemen aan een edelmoedige en hemelse onderneming, voegen iedere dag lichtdeeltjes toe aan hun subtiele lichamen. Door te werken voor het Koninkrijk van God, beginnen zij het ook in zichzelf te realiseren.

Zie ook ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel VII