Je kunt je karakter veranderen, maar niet je temperament. Wanneer je geboren wordt met een bepaald temperament, is dat afkomstig van je vorige levens. Door je gedachten, gevoelens en daden heb je je in het verleden verbonden met sommige krachten, die nu je onderbewustzijn bepalen, dat wil zeggen je temperament, en daar kun je niet veel aan veranderen. Net zoals het beendergestel of het spierstelsel, waar je ook niets aan kunt veranderen; je kunt je schedel niet vergroten of je neus niet verlengen, zoals je evenmin een wijkende kin kunt veranderen. Deze elementen maken ook deel uit van het temperament. Hoewel in de natuur alles getransformeerd wordt of veranderd kan worden door de almacht van de gedachte en de wil, zijn deze veranderingen nochtans zo traag en onmerkbaar, dat men bijna kan zeggen dat ze niet bestaan.                                                                           

Maar je karakter hangt van jou af; door je inspanningen, door je spirituele gerichtheid kun je het veranderen, verbeteren en vormen, en dat is juist het werk van ons allemaal in het inwijdingsonderricht.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst. III