Zoals de meeste mensen heb je de slechte gewoonte je vooral datgene te herinneren wat je heeft doen lijden: je draagt het met je mee, je bekijkt het, je herkauwt het. Dit is heel gevaarlijk. Keer niet terug naar wat slecht was, maar trek er voor eens en voor altijd een conclusie uit en kom er niet meer op terug.

Je berokkent jezelf kwaad door voortdurend terug te komen op negatieve gemoedstoestanden of gebeurtenissen. Probeer liever je de meest lichtende momenten van je bestaan te herinneren. Bestudeer door wie en hoe ze hebben plaatsgevonden en laat ze vaak in je herinnering terugkomen. Precies zoals je vaak een muziekstuk waar je van houdt, opnieuw speelt of beluistert. Je zult opnieuw dezelfde gevoelens van zuiverheid, licht en vrijheid ervaren.

Zie ook ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels, Izvor 227, blz. 87