Het licht is de materie die God, het oorspronkelijk Vuur, uit Zich heeft doen stromen bij het ontstaan van de wereld, toen Hij zei: ‘Laat er licht zijn!’ Dat licht is ook het Woord dat vermeld wordt bij het begin van het Evangelie volgens Johannes: ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Alles wat ontstaan is, is door het Woord ontstaan…’                     

Het licht is het Woord dat de Schepper heeft uitgesproken en waarmee hij de wereld heeft geschapen. De fysieke wereld, zoals wij die kennen, is slechts een condensatie van het oorspronkelijke licht. God, het actieve beginsel, heeft het licht uitgestraald en Hij heeft met dat licht, dat al een vorm van materie was, gewerkt om het universum te scheppen.

Zie ook ‘Het licht, de levende geest’, Izvor 212, hst. I