Zelfs als de meeste mensen diep vanbinnen heel goed weten dat geld hen niet gelukkig zal maken, beseffen zij ook dat het hen in staat stelt bepaalde verlangens te bevredigen. En aangezien het hun niet ontbreekt aan verlangens, hebben zij natuurlijk veel geld nodig! Helaas zijn de verlangens die men met geld kan bevredigen, meestal niet erg onbaatzuchtig, niet erg verheven...                                                                                  

Let dus op en vraag je altijd af, waarom je geld wilt en waarvoor je het wenst te gebruiken. Ja, daar moet je over waken, want geld is het machtigste middel waarmee je je lagere natuur kunt bevredigen. Je goddelijke natuur heeft geen geld nodig: deze heeft behoefte aan licht, liefde, oneindigheid en eeuwigheid, en geld kan jou deze zaken niet bezorgen.

Zie ook ‘In naam van de Duif: innerlijke vrede, wereldvrede’, Izvor 208, hst. IV