Sedert de vroegste oudheid hebben Ingewijden in hun psychische en spirituele leven alle ontdekkingen gerealiseerd die de officiële wetenschap tegenwoordig op haar conto schrijft: radio, telefoon, televisie, atoomsplitsing, laser... Wetenschapsmensen zijn werkers die op aarde terugkeren, om de wetten die in de spirituele wereld bestaan, toe te passen op fysiek vlak. Alles moet immers gerealiseerd worden in de materie.                        

Daarom zijn uitvinders vaak vroegere Ingewijden, alchemisten, magiërs of kabbalisten, die als opdracht hebben alles wat zij reeds kenden en gerealiseerd hebben op spiritueel gebied, ook te realiseren in de materie. Als deze verschijnselen nog niet zouden (hebben) bestaan in de spirituele wereld, zouden zij evenmin bestaan op fysiek gebied. Want al wat beneden bestaat, stemt overeen met wat boven bestaat. En dus moet al wat boven bestaat in de wereld van de geest, beneden geconcretiseerd worden in de wereld van de materie.

Zie ook ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel II.3