Het sacrament van de heilige Eucharistie herdenkt het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen gebruikte, toen hij brood nam, het zegende en het hun gaf met de woorden : ‘Neem en eet, want dit is mijn lichaam...’ Daarna nam hij de wijn, zegende hem en deelde hem uit met de woorden : ‘Neem en drink, want dit is mijn bloed...’ Dit gewijde ritueel wordt iedere dag herhaald tijdens de mis, wanneer de priester brood en wijn opdraagt, opdat zij het lichaam en het bloed van Christus zouden worden.

Om de betekenis van deze woorden te begrijpen, moet je weten dat brood en wijn – vruchten van het koren en de druif – symbolen zijn van het mannelijk en vrouwelijk beginsel die men terugvindt in de meeste Inwijdingen. Het brood kan alleen het lichaam van Christus worden en de wijn zijn bloed, omdat beide zonnesymbolen zijn. Op kosmisch vlak zijn het lichaam en bloed van Christus het licht en de warmte van de zon die het leven doen ontstaan, en op spiritueel gebied zijn het lichaam en bloed van Christus de wijsheid en de liefde. Jezus bedoelde dus : ‘Als je mijn lichaam eet – de wijsheid – en als je mijn bloed drinkt – de liefde – zul je het eeuwig leven bezitten.’

Zie ook De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma, Izvor 202, hst. I