Het christendom heeft de nadruk gelegd op het pijnlijk en tragisch aspect van het kruis, op het aspect van de dood, door het kruis wezenlijk te verbinden met de dood van Jezus. In feite moet men in het kruis een veel ruimere betekenis zien: deze van de materie, waarin de geest afdaalt, om haar tot leven te wekken.                                                       

Uiteraard kan het gebeuren dat de geest zich in de materie stort en daar inslaapt. Beschikt men niet over voldoende krachten om de materie te bezielen, dan wordt die vereniging het graf van de geest en helaas gebeurt dit bij een aantal mensen die de geest in zichzelf begraven. De materie is het kruis, waarop de geest zich voortdurend offert, maar dat offer heeft enkel een bestaansreden, als de materie getransformeerd wordt en levendiger, zuiverder wordt.

Zie ook ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel VI.2.IV