Echte spiritualiteit kan vergeleken worden met het werk van de zon op de aarde. Het spirituele werk is de zon, onze geest, die ons lichaam verlevendigt en bezielt, zodat wij doordrongen worden van gezondheid, licht en volheid.                                                    

Als onze geest iedere dag helder is en ons wezen zuivert, begint het nieuwe leven in ons te stromen. Geen enkele ontplooiing is mogelijk zolang de zon, onze geest, afwezig is. Daarom is de waarachtige religie de zonnereligie. Iedereen weet dat er een zon bestaat en wat zij doet, maar heel weinig mensen hebben eraan gedacht dat men die zon in het hart en in de ziel moet binnenbrengen als een symbool, als levenskracht. Wie leert de zon iedere dag in zich te doen opgaan, komt dichter bij de verrijzenis.

Zie ook ‘Een universele filosofie – broederschap als nieuwe vorm van bewustzijn’, Izvor 206, hst. V