Vuur biedt bescherming. Al wie in de woestijn of in de wildernis is geweest, weet dit: een van de beste beschermingsmiddelen tegen wilde dieren is vuur. Roofdieren zijn zeer bang voor vuur, zij voelen dat er een geduchte kracht van uitgaat, waar zij beter van kunnen wegblijven. Hetzelfde is waar voor het innerlijk leven. Wie erin geslaagd is het heilig vuur in zich te ontsteken, bezit de beste bescherming tegen ‘wilde dieren’, duistere geesten. Deze voelen het vuur dat uit de ogen, de handen en heel het lichaam van de ware Magiër of Ingewijde straalt, en zij slaan verschrikt op de vlucht. De aura is juist het vuur dat de mens beschermt tegen slechte geesten. Daarom moet je aan je aura werken, om die steeds meer in kracht en licht te laten toenemen.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel XI.5