Spreek over politiek, geïnspireerd door edelmoedigheid en onbaatzuchtigheid, en heel weinig mensen zullen je volgen. Maar spreek hun over de mogelijkheid anderen te verdringen en zich meester te maken van hun plaats of hun rijkdom, en je zult een menigte volk achter je krijgen. Vergeef me, maar om die reden zullen mensen nog moeten lijden, er is geen andere uitleg. Op een dag zullen zij, dankzij al dat leed, misschien begrijpen wat ze moeten zoeken. Je zult zeggen dat ik wreed ben...                                              

Nee, deze woorden maken mij ongelukkig, maar mensen hebben het nodig te lijden om tot inzicht te komen. Het bewijs? Wanneer zich aan hen een gezant van de Hemel voorstelt, die hen zou kunnen verlichten en helpen, luisteren zij dan naar hem? Nee, en zij stoppen niet alleen hun oren dicht, maar zij sluiten hem op, ze verbranden of kruisigen hem. Maar wanneer een monster komt dat hen zal doen lijden, ontvangen zij het met open armen en brengen ze het aan de macht, zodat ze dat monster alle mogelijkheden geven, om hen te vernietigen. Je ziet dus dat mensen wel degelijk moeten lijden, om uiteindelijk te begrijpen naar wie ze dienen te luisteren en wie zij dienen te volgen.

Zie ook ‘In naam van de Duif: innerlijke vrede, wereldvrede’, Izvor 208, hst. VIII