Om zich te kunnen afstemmen op het goddelijk model, waarvan hij een weerspiegeling is, moet de mens de wet van de affiniteit kennen. Wat zegt deze wet? Veronderstel dat je twee stemvorken bezit die op dezelfde golflengte zijn afgestemd. Als je een van beide laat trillen, zal de andere ook beginnen te trillen zonder haar aan te raken. Dat noemt men resonantie. Als je bijgevolg je geest doet trillen, zal de kosmische Geest antwoorden. Als je je ziel laat vibreren, zal de Universele Ziel antwoorden, enz. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren: de kosmische Geest of de universele Ziel vibreren en omdat je geest of je ziel ermee overeenstemt, vibreren zij ook en ontvangen zij hun boodschappen. Ofwel is de kosmische Intelligentie bezig met het verspreiden van bepaalde ideeën en kennis, en je intellect dat erop afgestemd is, ontvangt ze.                          

Zo word je werkelijk een zoon of dochter van God: door te weten hoe je met je geest, je ziel, je verstand, je hart en je wil, overeenkomstige krachten in het universum kunt raken.

Zie ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. II