Tegenwoordig wordt bijzonder veel nadruk gelegd op kennis, maar welke kennis? De meeste kennis die mensen proberen te verwerven, dient om hun brood te verdienen of om de aandacht van de anderen te trekken; deze kennis is voor hen van geen enkel nut, om de beproevingen van het leven, verdriet of ontgoochelingen het hoofd te bieden.

De kennis van de Ingewijden daarentegen, stelt je niet in staat een beroep te vinden of in de kijker te lopen, maar helpt je in alle omstandigheden van het innerlijk leven. Op het eerste zicht begrijpt men het belang van die kennis niet, zij werkt langzaam, in de diepte, en geeft niet onmiddellijk grote resultaten. Zelfs als je erin geslaagd bent enkele overwinningen te behalen, is het best mogelijk dat niemand uit je omgeving zich er rekenschap van geeft in welke wereld van vrede, licht en schoonheid je innerlijk leeft. Maar langzamerhand zullen mensen begrijpen dat die alsmaar toenemende massa kennis die zich aandient, hun niet het belangrijkste geeft en zij zullen zich wenden tot de kennis van de Ingewijden. Die kennis heeft betrekking op de mens zelf: zij geeft hem de mogelijkheid te werken aan zijn eigen materie, om meester te worden over alle situaties.

Zie ook ‘De vrijheid, overwinning van de geest’, Izvor 211, hst. X