Volgens de decreten van de kosmische Intelligentie moeten alle organen zoals de maag, het hart en de longen, onbaatzuchtig samenwerken voor het welzijn van het hele wezen. Hoe kan men ontkennen dat dankzij deze onbaatzuchtigheid de mens leeft en in goede gezondheid verkeert? De Ingewijden hebben zo sterk op deze eigenschap aangedrongen, omdat zij begrepen hebben dat men duizendmaal meer ontvangt door onbaatzuchtigheid dan door egoïsme. Door egoïstisch te zijn beeldt men zich in erbij te winnen, terwijl men enkel ziekten binnenhaalt.                                        

Mensen proberen altijd een voordeel te behalen op hun buurman of buurvrouw, hem of haar te overheersen of te verdringen, en zij zijn zelfs trots op die houding. Dit bewijst dat zij nog niet de les hebben begrepen van hun organisme dat hun alle dagen toont, dat zij met een dergelijke houding ten onder zullen gaan, omdat ze kiemen van ontbinding in zich toelaten. Je zult zeggen: ‘Ja, maar met zelfverloochening en offerbereidheid kan men niet leven, dan sterft men.’ Nee, integendeel, op dat ogenblik haal je gezondheid, harmonie, verrijzenis, eeuwig leven binnen.

Zie ook ‘Een universele filosofie – broederschap als nieuwe vorm van bewustzijn’, Izvor 206, hst. VIII en X