Wie de waarheid wil vinden, moet in de eerste plaats het bestaan van de Schepper erkennen. En als hij van Zijn leven, licht, liefde en kracht wil genieten, moet hij zich met Hem verbinden, in contact treden met iedere eigenschap waarvan Hij de enige en waarachtige bron is. Alleen reeds de gedachte dat de Schepper bestaat, heeft een heilzame invloed op hem.

God kan men niet beschrijven, noch verklaren, men kan zich Hem zelfs niet voorstellen, maar wie God eerlijk zoekt, wie werkt om dichter bij Hem te komen door het beoefenen van de deugden, voelt geleidelijk Zijn aanwezigheid in zich ontluiken in de vorm van vrede, licht, liefde, kracht, en geen enkele slechte invloed kan hem nog raken. Ja, dat moet je in de eerste plaats begrijpen: dat je God nooit zult ontmoeten buiten jou, dat je Hem alleen kunt vinden in jou, als een Aanwezigheid die heel je innerlijke wezen verlevendigt en verlicht.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst. IX en XII