Wanneer een mysticus de Godheid aanschouwt, is zijn ziel als een vrouw die een vonk, een kiem van de Schepper wil ontvangen. Hij draagt zich op aan het licht van God, hij stelt zich ervoor open en hij ontvangt die kiem in zijn ziel. Hij draagt deze kiem lange tijd, om een goddelijk kind op de wereld te zetten.                                                                             

Op spiritueel gebied kan de man, net zoals de vrouw, een kind ontvangen. Door zich te verbinden met de Schepper, verandert de man van polariteit, wordt hij vrouw en schenkt hij het leven aan het kind van de liefde en aan het kind van de wijsheid... Hetzelfde gebeurt met de maagd, die zich wijdt aan de dienst van de Heer. Zij bereidt zich voor om Christus te huwen, om een spiritueel kind ter wereld te brengen. In het innerlijk leven bestaat geen steriel huwelijk, op voorwaarde dat de vrouw of de man voorbereid is en onderwezen werd in de wetten van de spirituele polarisatie.

Zie ook ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231, hst. V, XII en XX