Als men weet hoe men naar de zon moet kijken en met haar werken, verkrijgt men de ware macht. Al wat op aarde bestaat, stenen, planten, dieren en mensen, ontvangt het leven van de zon en ook haar warmte en haar licht. Maar alleen de grote Meesters, de Ingewijden, hebben de aard van deze energie begrepen: zij hebben de centra ontwikkeld die hun in staat stellen die energie op te vangen en te transformeren.                                     

Voor een Ingewijde is het licht van de zon voedsel dat hij opneemt en verteert, om het daarna om zich heen uit te stralen. Daarom kan hij de schepselen verlichten, verwarmen en verlevendigen.

Zie ook ‘Op weg naar een zonnebeschaving’, Izvor 201