Je ziet de meeste mensen alles doen wat zij kunnen om hun verlangens te bevredigen en hun ambities te realiseren. Hebben zij zich ooit een vraag gesteld over de aard van al die berekeningen, plannen en schikkingen? Hebben zij eraan gedacht de Hemel te vragen: ‘0 geesten van het licht, stemmen onze plannen overeen met die van jullie? Wat is jullie mening? Welk plan hebben jullie voor ons? Waar en hoe kunnen wij werken om jullie wil te volbrengen?’ Zeer weinig mensen stellen zichzelf dergelijke vragen.

En toch is niets belangrijker voor de mens dan de entiteiten van de onzichtbare wereld te smeken hem de mogelijkheid te geven eindelijk de projecten van de Hemel uit te voeren. Want op dat ogenblik verandert zijn leven: het is gedaan met zich te laten leiden door dwaasheden, zwakheden, blinde begeerten. Door zich in te spannen de wil van de Hemel te kennen, komt hij op een ander spoor, slaat hij een andere richting in die beantwoordt aan de plannen van God. En dat is het echte leven!

Zie ook ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231