Het fysieke lichaam van de mens kan vergeleken worden met een slagveld, waar de krachten van het leven en de krachten van de dood elkaar bestrijden. De mens die een wanordelijk en chaotisch leven leidt, voedt in zijn organisme krachten van ontbinding die hem proberen te vernietigen. Als hij daarentegen voor het licht kiest, als hij zijn levensbeschouwing verbetert, als hij beslist om te werken volgens de goddelijke wetten, versterkt hij de bewakers van het organisme en worden de destructieve krachten geneutraliseerd.  

Zo zie je hoe wij nu eens de ene, dan weer de andere krachten versterken of verzwakken. Het is dus nodig dat wij onszelf gadeslaan en wijzer worden. Want door onze levenswijze bepalen wij in ons de voorwaarden van ziekte of gezondheid.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, verzameld werk deel 11, hst. XVI