Maak er een gewoonte van je iedere dag te verheffen met je gedachten, als je je problemen wilt oplossen. Het hangt van jou af je te verheffen en niet te wachten tot God bij jou komt, om je te bezoeken met Zijn genade en barmhartigheid. Want God zal niet afdalen.

Je zult zeggen: ‘Maar wij hebben toch in de Bijbel gelezen dat de Heilige Geest op de dag van Pinksteren over de apostelen is neergedaald in de vorm van vurige tongen?’ Ja, maar om de Heilige Geest te ontvangen, moet de mens zich eerst innerlijk verheffen tot de hemelse gebieden waar hij versmelt met de Godheid. Wie zich zuivert, wie vibreert in eenklank met de wil van God, leeft reeds in de meest lichtende gebieden. En zelfs als men zegt dat God in hem is neergedaald, is het in feite hijzelf die geklommen is tot aan God die hem van Zijn aanwezigheid vervuld heeft.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel VI.3