Het vuur van de hartstochten niet beheersen is de zekerste manier om het kostbaarste dat de mens vanbinnen bezit, te vernietigen. Velen zoeken dat verterende vuur, zonder te beseffen dat zij nooit meer zullen terugvinden wat ze hierdoor verliezen. Zij handelen als kinderen die met lucifers spelen: zij steken het vuur aan om de vlammen te zien oplaaien en slaken vreugdekreten, terwijl alles door het vuur verteerd wordt. De arme stakkers! Zij weten niet dat in heel hun organisme en vooral in hun hersenen dit vuur gepaard gaat met schokken, barsten en instortingen. Natuurlijk ziet men de gevolgen niet onmiddellijk, maar beetje bij beetje begint er in hen iets af te brokkelen.

Daarom moeten wij trachten ons bewust te zijn van de weerslag van onze emoties en gewaarwordingen op ons lichamelijk en geestelijk evenwicht, om op harmonieuze wijze te kunnen voortwerken aan de constructie van ons innerlijk gebouw.

Zie ook ‘het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel XI.5