Je kunt in de geschiedenis nobele, grote en zuivere schepselen vinden, maar geen enkele dat zich kan vergelijken met de zon qua licht, liefde en edelmoedigheid. De zon is de enige die de grootheid van God uitdrukt op aarde en haar moeten wij als model nemen.

Als mensen altijd zwak, somber, nors of droevig zijn, is het omdat zij geen ideaal hebben dat op iets oneindigs is gericht. Hun ideaal bestaat erin te worden zoals hun oom, hun buurman, een of andere politicus, acteur of miljardair. Maar wat stellen die voor als model? Bekijk ze eens van dichterbij, met hun angsten, ziekten, onrust! Terwijl niets de vergelijking met de zon kan doorstaan. Als je haar als model neemt, zal je intellect verlicht worden, je hart verwarmd zijn en je geest kracht uitstralen. En je zult vooral, zoals de zon, edelmoedig kunnen zijn.

Zie ook ‘U bent Goden’, Synopsis I, deel III.4