Ieder van ons bezit een innerlijke stem die voortdurend tegen ons spreekt, maar die stem is heel zacht en het vergt grote inspanningen haar te kunnen onderscheiden tussen al het andere lawaai... Het is alsof men zou proberen de melodie van een fluit te volgen tijdens het geroffel van trommels en tamboerijnen.

Wij moeten leren luisteren naar die heel zachte stem die in ons spreekt. Wij horen immers heel goed de schetterende stem van de maag die haar honger uitschreeuwt, of van de seksuele drift die om een slachtoffer vraagt. Maar wanneer een klein stemmetje ons zegt: ‘Wees toch wat geduldiger... Leer je beheersen... Doe eens moeite...’ dan antwoorden wij: ‘Ach, zwijg!’ Het is gemakkelijk deze stem het zwijgen op te leggen: zij is zo zacht, zij dringt niet aan, maar des te erger voor ons als wij niet willen luisteren, want op een dag zullen wij bepaalde lessen krijgen.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229, hst. XII