Liefde, waarachtige liefde, staat niet alleen boven seksuele aantrekking, maar zelfs boven het gevoel, want het is een bewustzijnstoestand. Aantrekking is een kwestie van golflengten, vibraties, fluïda, en hangt dus af van louter fysieke elementen. Het gevoel staat reeds boven de aantrekking, want het kan geïnspireerd worden door factoren van morele, intellectuele of spirituele aard. Maar ook het gevoel is veranderlijk: de ene dag bemint men en de andere dag niet.

Liefde daarentegen, beleefd als bewustzijnstoestand, staat boven de omstandigheden en personen. Het is de gesteldheid van een wezen dat zich zodanig gezuiverd heeft, dat zijn wil zozeer ontwikkeld heeft, dat het zich heeft kunnen verheffen tot de sublieme gebieden van de goddelijke liefde. En wat hij daarna ook doet, of hij eet, wandelt, werkt of andere mensen ontmoet, dat wezen voelt die liefde in zich en beschikt erover, om alle schepselen te

helpen.

Zie ook ‘De seksuele kracht of de gevleugelde draak’, Izvor 205, hst. VIII en X