Een Ingewijde die zich toelegt op een heilzaam werk voor heel de mensheid, wekt ongewild vijandige krachten. Maar aangezien hij dat weet, neemt hij voorzorgen en zet hij zijn werk voort. Dat men vijandige krachten oproept, is geen reden om niet meer te werken voor het licht; ook dan moet men stoutmoedig kunnen zijn en doorgaan.                              

Wie met rust gelaten wil worden, moet niets uitzonderlijks ondernemen, maar zich verbergen en onbeduidend blijven: op die manier zal hij geen reacties uitlokken. Maar is het een oplossing alles wat groots en mooi is in het leven op te geven, om met rust gelaten te worden? Nee, ondanks moeilijkheden, tegenkantingen en kritiek, moet men doorgaan tot aan de overwinning!

Zie ook ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227, blz. 106, 108, 113