Oefen je voortaan om je gevoelens van antipathie te overwinnen en je niet langer in te beelden dat je gevoelens van sympathie zo onfeilbaar zijn, dat je ze blindelings moet volgen. In de Universele Witte Broederschap hebben wij als ideaal om op heel de aarde één familie te vormen die in vrede en harmonie leeft, en dus moeten wij het voorbeeld geven.

Zelfs als iemand je niet bevalt, moet je toch begrip tonen, gewoon omdat je het ideaal nastreeft van de broederschap waartoe je behoort. Jij wint erbij door moeite te doen, want zo slaag je erin de lagere natuur in jezelf te overwinnen, die altijd probeert je mee te slepen in verwikkelingen, misverstanden en conflicten. Zodra je hierin slaagt, treed je binnen in een wereld van harmonie en licht en weldra zul je zien hoe alles verandert. Want al degenen die jou voordien met een koude en vijandige blik bekeek, voelen dat je blik veranderd is en zij beginnen van je te houden.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, verzameld werk deel 11, hst. X