Vergeet nooit dat je ware toekomst, je verre bestemming erin bestaat te worden zoals God Zelf. Als je deze wijsheid, dit licht vergeet, wees dan niet verbaasd dat je altijd op ontgoochelingen, verbittering en wanhoop stuit. Daarna geef je vanzelfsprekend werk aan artsen.                                          

Er zijn zoveel mensen die zich op de rand van de afgrond bevinden! Men zegt dat ze depressief, zwaarmoedig of neurotisch zijn... want er is geen gebrek aan wetenschappelijke benamingen! Maar in feite gaat het altijd om dezelfde ziekte: het vergeten van de ware natuur van de mens, van zijn goddelijke essentie en zijn uiteindelijke bestemming: de terugkeer in de schoot van God. Klamp je daarom iedere dag vast aan de gedachte van een stralende toekomst.

Zie ook ‘Meditatie – scheppend werken met de gedachte, de verbeelding, de natuur, het licht’, reeks Stani nr. 3, deel IV.13