De situatie van een Meester is zeer gecompliceerd. Zijn werk bestaat erin de leerling te helpen zijn geest te bevrijden, want zijn geest is als een koning die zich heeft laten onttronen door opstandige onderdanen, en nu zit die koning opgesloten in de gevangenis, terwijl het koninkrijk ten prooi is aan anarchie.                   

Helaas begrijpt de leerling niet altijd de hulp die zijn Meester hem wil bieden, hoewel hij afgezet werd en zich verstoten voelt; hij heeft onterecht de indruk dat de Meester door zijn raadgevingen en houding zijn vrijheid wil beperken. Wat moet die Meester dan doen?... Geduldig wachten tot de leerling de aard van zijn werk begrijpt. Wat de Meester in de leerling wil beperken, zijn de uitingen van zijn lagere natuur, zijn driften en begeerten die uiteindelijk zijn hogere natuur, zijn geest, het zwijgen hebben opgelegd. Als de leerling denkt dat de Meester alles doet om hem te tergen, te kwellen en verdriet aan te doen, in plaats van te begrijpen dat hij enkel goede bedoelingen heeft, komt dat heel eenvoudig, omdat de leerling nog niet beseft wat werkelijk in zijn belang is. Net als een kind houdt deze van snoepjes en van degene die ze hem aanbiedt. Terwijl de Meester hem kinine* voorstelt...

*natuurlijk geneesmiddel

Zie ook ‘Spirituele Meesters, lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207