In de mens wordt het mannelijk principe, de vader, vertegenwoordigd door het intellect; en het vrouwelijk principe, de moeder, door het hart... En de vereniging van het mannelijk en vrouwelijk principe brengt een kind ter wereld: de actie. Al onze daden zijn de vrucht van onze gedachten en gevoelens. Men ontmoet personen die zeer actief zijn, hoewel hun intellect en hun hart niet erg ontwikkeld zijn, maar ook bij hen is de actie onvermijdelijk het kind van het verstand en het hart, of veeleer van het gebrek aan licht in hun verstand en de afwezigheid van warmte in hun hart. Handelen met intelligentie en gevoeligheid, ofwel onbezonnen en zonder enig gevoel, doet altijd een activiteit ontstaan die de vrucht is van het verstand en het hart. De aard van het kind hangt af van de graad van ontwikkeling en beschaving van de ouders.               

Wanneer onze gedachten en ook onze gevoelens goed zijn, zullen onze daden die een gevolg zijn van de wijsheid van ons verstand en de liefde van ons hart, constructief zijn. De macht van ons handelen vloeit voort uit een correcte band tussen de wijsheid en de liefde.

Zie ook ‘Een universele filosofie – broederschap als nieuwe vorm van bewustzijn’, Izvor 206, hst. VI, VII en IX