De evolutie van de mens vindt daadwerkelijk op aarde plaats en nergens anders. Zelfs wie omwille van zijn misdaden langdurig heeft geleden in de hel, moet terugkeren op aarde om het kwaad dat hij heeft aangericht, te herstellen. Want lijden volstaat niet, het leed is geen herstelling van het kwaad dat men berokkend heeft.                                         

Aangezien men op aarde misdaden heeft begaan, moet men deze ook komen herstellen op aarde. Enkel onder deze voorwaarde heeft reïncarnatie zin. Want waarom zou men op aarde moeten terugkeren, wanneer men reeds voor alle fouten geboet heeft op astraal gebied? In feite bestaat er een wet die zegt dat de mens zijn fouten moet herstellen in alle gebieden van het universum, waar deze fouten schade hebben veroorzaakt.