Alle mensen, hoe grof en materialistisch ze ook zijn, werden geschapen in dezelfde werkplaatsen als de grootste genieën of de grootste Ingewijden. Alleen is de tijd voor hen nog niet aangebroken dezelfde gaven en deugden te openbaren. Maar ook voor hen komt die tijd en dan zullen zij op zoek gaan naar schoonheid, zuiverheid, licht en oneindigheid. Zij zullen begrijpen dat materiële activiteiten en goederen enkel noodzakelijk zijn als een steun, een vat, een omslag om het leven van de geest te bewaren, te beschermen of te bevatten.

Zij zullen beginnen te begrijpen dat wat zij beschouwden als het belangrijkste, in feite alleen maar de verpakking, de buitenkant is. En dan zal hun blik veranderen. Ja, alleen hun blik: zij zullen zich niet langer blindstaren op de buitenkant, maar zich interesseren voor de inhoud, en dat zal voor hen het begin betekenen van het echte leven.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. I