Als je leest over het leven van Meesters en Ingewijden, zul je zien dat zij allemaal verschrikkelijke beproevingen hebben doorstaan. Sommigen begrepen de betekenis van dat leed en kwamen niet in opstand, zij werden niet ontmoedigd; zij wisten dat ze dankzij deze beproevingen godheden zouden worden. Maar anderen, die nog niet zo verlicht waren, werden verpletterd en kwamen soms zelfs in opstand. Zij begrepen niet waarom de Hemel zo wreed was voor hen; zij hadden alles opgeofferd en werden niet eens beloond!...

Waar het spiritualisten vaak aan ontbreekt, is echte kennis. Zij denken dat ze stromen van honing en melk zullen zien vloeien, dat ze op rozenblaadjes zullen wandelen en gekroond zullen worden, omdat ze hun leven aan God hebben opgedragen. Het is waar dat men in de Bijbel dergelijke beloften aantreft en het is ook waar dat dit ooit zal gebeuren... maar alleen als zij alle beproevingen doorstaan hebben. In afwachting daarvan moet degene die het echte licht bezit, dit leren aanwenden voor zijn evolutie, wat hem ook overkomt.

Zie ook ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, verzameld werk deel 13, hst. V