Bewust of onbewust zoekt elk menselijk wezen zijn zusterziel. In feite zijn wijzelf onze zusterziel, het is de andere pool van ons wezen dat boven bij God leeft, in volheid en volmaaktheid. Daarom leerden de Meesters in alle Inwijdingen hun leerlingen, hoe zij zichzelf konden terugvinden. In India verschaft Jnani-yoga de geschikte methodes, waardoor de yogi ertoe komt zich te verenigen met zijn hoger Zelf, want door deze vereniging met zijn hoger Zelf verenigt hij zich met God Zelf.                  

In Griekenland vindt men dezelfde idee uitgedrukt in de formule die op het fronton van de tempel van Delphi geschreven staat: ‘Ken uzelf’. Deze zin heeft helemaal niet de betekenis die men er gewoonlijk aan geeft: weet dat je een mens bent en dat je als mens beperkt bent. Nee, de echte kennis is een samensmelting van de twee principes. Dat is ook de zin van de woorden in Genesis: ‘En Adam heeft Eva gekend’ of ‘Abraham heeft Sara gekend’... ‘Ken uzelf’ betekent dus: vind de andere pool in uzelf. Als je een man bent is de andere pool het vrouwelijk beginsel; als je een vrouw bent, is dit het mannelijk beginsel, waarmee je versmelt in de zuiverheid en het licht.

Zie ook ‘Ken uzelf – elementen en structuren van het psychische leven’, Izvor 222