Wanneer een fles al vol is, hoe kun je er dan nog vloeistof bijgieten? Dat gaat niet en dus moet je de fles eerst leegmaken. Hetzelfde geldt voor de mens: hoe kunnen deugden en goddelijke eigenschappen in hem een plaats vinden, als hij zich niet eerst bevrijdt van zijn ondeugden en verderfelijke gewoonten? Hij zit al vol en moet dus geledigd worden. Dat is de zin van de onthechting: zich onthechten betekent zich leegmaken, bepaalde gewoonten die schadelijk zijn voor zichzelf en de anderen opgeven, om er iets nieuws voor in de plaats te kunnen stellen.

Zij die de betekenis van de onthechting hebben begrepen, weten dat zij het doen voor zichzelf, om vanbinnen een leegte te scheppen die opgevuld kan worden door goddelijke kwaliteiten. Zolang de mens dat niet begrijpt, zegt hij: ‘Als ik het drinken, sjoemelen, bedriegen of vrouwen verleiden opgeef, zal ik heel ongelukkig zijn. ‘Nee, integendeel, als hij erin slaagt dit offer te brengen, zullen die minuscule pleziertjes vervangen worden door veel grotere genoegens van betere kwaliteit.

Zie ook ‘De vrijheid, overwinning van de geest’, Izvor 211, hst. VII

Het verlangen iemand te redden, volstaat helaas niet. Om een alcoholist of een geesteszieke te redden, zijn kennis en methodes nodig, anders zal hij de sterkste zijn en hij zal niet alleen niet veranderen, maar hij zal jou bovendien vernietigen. Het is al zo vaak gebeurd dat vrouwen die zich wilden opofferen, om een man van de drank te redden, uiteindelijk zelf van verdriet gestorven zijn! Hun echtgenoot bracht de nachten door in de kroeg en bij hun thuiskomst sloegen zij hun vrouw...

Het is niet zo gemakkelijk iemand te redden; men moet zeer sterk zijn om weerstand te bieden en vol te houden tot de overwinning. Men moet zijn bekwaamheden dus niet overschatten, maar zichzelf analyseren, zijn krachten inschatten en zeggen: ‘Ik zou dat wezen willen redden, maar ik beschik niet over de middelen.’ Richt je dan tot een wezen dat machtiger is dan jij, een engel of een Ingewijde, en smeek de Hemel om hulp voor dat ongelukkige schepsel van wie je houdt. Maar wat jou betreft, bescherm jezelf, anders zul jij ook meegesleept worden in zijn ondergang.

Zie ook ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst. VI

De meeste mensen zijn gewend enkel te rekenen op elementen die zich buiten hen bevinden: apparaten, machines, geneesmiddelen. Zij denken er niet vaak aan de gaven en vermogens die de Schepper in hen gelegd heeft, te benutten.                                         

En zelfs als zij een Meester ontmoeten, nemen zij precies dezelfde houding aan. In plaats van hun spirituele vermogens te leren ontwikkelen dankzij hem, rekenen zij op hun Meester, om alles in hun plaats te doen. De Meester moet hen onderrichten, zuiveren, genezen, oplossingen vinden voor al hun problemen, hen rijk en gelukkig maken. Ja, deze houding om alles van buitenaf te verwachten, is zo verspreid dat zelfs spiritualisten ze hebben aangenomen. In een Meester zoeken zij een brave ziel die hen komt helpen en redden en die vooral hun lasten op zijn schouders neemt. Net als een ezel, wat dacht je! Analyseer jezelf en je zult zien dat het waar is...

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. VII

Mediteer over het offer van het water dat zo helder en onschuldig is en neerstroomt op aarde, om alle onzuiverheden van de schepselen op zich te nemen. Als je een beetje vuil wordt bij het helpen van anderen, wees dan niet ongerust: je zult altijd, zoals water, de kans krijgen op een dag in de oceaan te vloeien die niet bevuild kan worden.

Als je klaagt dat je bezoedeld, bestolen of gekleineerd wordt, komt dat heel eenvoudig omdat je je zo klein voelt als een vijver, of erger nog, als een plas. Vereenzelvig je niet met een vijver, maar vereenzelvig je met de oceaan en je zult voelen dat niets of niemand je kan bevuilen. En daarna komt ook het ogenblik dat je geraakt zult worden door de stralen van de spirituele zon, die zich zullen bezighouden met je zuivering. Door je te verheffen in de ruimte zul je de onzuivere elementen achterlaten, die je onderweg hebt opgenomen.

Zie ook ‘De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden’, verzameld werk deel 13, hst. VI

Een man en een vrouw die van elkaar houden zijn als twee vaten, en als zij niet de gewoonte hebben zich te verbinden met de Bron, zullen zij eindigen met elkaar inhoudelijk uit te putten. En als er niets meer in het vat zit, wat anders kan men dan nog doen dan het wegsmijten? Denk er dus aan dat je partner een kostbaar en uniek wezen is en dat het van jou afhangt, of je hem of haar levendig, mooi en rijk maakt, door hem of haar te verbinden met de goddelijke Bron, de Hemelse Vader, de zon, de engelen, de aartsengelen en alle Meesters van de mensheid.

Liefde geeft je alle mogelijkheden, maar als je niet op de hoogte bent en je je vastklampt aan je geliefde, in plaats van hem te verbinden met de Hemel, neem je zijn energie weg. Na verloop van tijd stel je vast dat hij achteruitgaat en je houdt er minder van. Maar bij wie ligt de fout? Waarom heb je hem niet verbonden met de Hemel? Nu word je ongerust, je stelt je vragen over hem en nochtans is het heel eenvoudig: jij bent er niet in geslaagd je partner te verbinden met de hogere gebieden, hem heel hoog te verheffen, zodat hij kon drinken en ademen... En je partner had hetzelfde met jou moeten doen. Want op dat ogenblik zijn jullie geen gewone vaten, maar worden jullie voor elkaar een bron.

Zie ook ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst. IV