De onzichtbare wereld wil mensen onderwijzen met behulp van hun eigen ervaringen, en niemand wordt gespaard. Dit is het echte werk: stilstaan bij iedere ervaring van het dagelijks leven, om er conclusies uit te trekken en zo veel verder te kunnen gaan op het pad van de spiritualiteit.            

Maar hoeveel mensen zijn in staat deze lessen te begrijpen en er baat bij te vinden? Heel hun leven zullen zij ervaringen opdoen, maar zij blijven even zwak als voorheen, niet tot enige reactie in staat, om hun toestand te verbeteren. En uiteraard lijden zij..., uiteraard zijn ze er niet trots op... Maar zij zijn aan heel deze warboel gewend en berusten erin te verkommeren. Nee, het ogenblik is daar om te begrijpen dat zij hier een einde aan moeten maken. En om daarin te slagen, moeten zij iedere dag mediteren over harmonie, ervan houden, ernaar verlangen, ze in zichzelf een plaats geven, in ieder gebaar, in ieder woord, in iedere blik.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. III

Versterk je aandacht en je liefde voor de waarheden van de Inwijdingswetenschap. Want deze waarheden verdienen dat je er een gewijde houding tegenover aanneemt. Onze tijdgenoten cultiveren een trend die erin bestaat niets meer als heilig te beschouwen, onder het voorwendsel dat men blijk moet geven van een kritische geest en overgaan tot het rechtzetten van misverstanden aangaande filosofische en religieuze begrippen, die in het leven werden geroepen door al te lichtgelovige generaties. Deze tendens is zeer nadelig voor hun evolutie, want op dat ogenblik sluit de natuur zich voor hen en ontvangen zij geen enkele openbaring meer.       

De natuur laat zich enkel ontdekken door mensen die gevoelig zijn voor het gewijde. Als je deze houding leert ontwikkelen, zul je buitengewone openbaringen ontvangen. En niet alleen openbaringen van een Meester, die trouwens niet zo wezenlijk zijn, zolang ze niet ook van jezelf komen. Als je de goede houding hebt gevonden, zullen de openbaringen ook van jezelf afkomstig zijn en je zult verbaasd zijn wonderen te ontdekken, waarvan je het bestaan nog nooit vermoed had.

Zie ook ‘Een toekomst voor de jeugd’, Izvor 233, hst. III

Als de cellen van ons lichaam een ontwikkeld zelfbewustzijn hadden, zouden zij zich verdeeld voelen, al naargelang het orgaan waartoe zij behoren. Want hun functies zijn

niet dezelfde: het hart werkt op een bepaalde manier, de lever op een andere manier en ook de maag, de nieren... Maar als deze cellen nog verder zouden gaan in hun begrip, zouden zij inzien dat één enkel wezen hen omvat en verenigt: de mens zelf.

Dit is ook waar voor de mensen gezamenlijk, die ieder een cel vertegenwoordigen van het grote kosmische lichaam. Ja, de Schepper is het enige wezen dat werkelijk bestaat en alle mensen zijn slechts verspreide cellen van Zijn lichaam. Maar omdat het bewustzijn van deze cellen geen eenheid vormt, verzetten zij zich tegen elkaar, botsen zij met elkaar... Mensen geloven dat hun strijd en conflicten gerechtvaardigd zijn en soms zijn zij er zelfs trots op, want ze denken dat zij een hoger doel verdedigen. Nee, er is geen enkele reden tot trots, want al die tegenstellingen en oorlogen zijn het resultaat van hun onwetendheid: zij beseffen niet dat zij behoren tot het grote lichaam van God.

Zie ook ‘Het leven, meesterwerk van de geest’, Synopsis III, deel VI.1

Om materie soepel te maken en te bewerken, moet je er een kracht in brengen die in staat is ze week te maken of zelfs op te lossen. Je hebt klei: je giet er water bij en de klei wordt vochtig en kneedbaar. Als je suiker of zout overgiet met water, lossen ze op. Je moet altijd iets vinden dat in de materie doordringt, ze bevochtigt of week maakt. In andere gevallen gebruikt men warmte, bijvoorbeeld in de metaalnijverheid...

Water en warmte, die het mogelijk maken de materie te bewerken, worden op spiritueel gebied vertegenwoordigd door de liefde. Zoals warmte of water, doordringt liefde materiedeeltjes die zij doet smelten en transformeert. Je bent bijvoorbeeld verstoord, geprikkeld of angstig: je kunt deze toestanden veranderen dankzij de liefde die je psychische materie zuivert en de deeltjes ervan harmoniseert. Tot nu toe kende je enkel passionele liefde die verwoestingen aanricht. Leer voortaan te werken met de macht van de spirituele liefde, die heel je innerlijk wezen zal verlichten.

Zie ook ‘Spiritueel leven – 115 gouden regels’, Izvor 227; p. 25, 96, 100, 110, 133, 134

Het plezier als gids nemen, stelt mensen bloot aan groot gevaar, want wat hun pleziert is vaker voedsel voor hun instincten dan voor hun ziel en geest. Het bewijs? Je hoeft slechts na te gaan waarin zij plezier vinden: eten, drinken, vrijen, gokken in het casino, anderen overtroeven, zich wreken enz., aan mogelijkheden geen gebrek. Maar wat zal er op die manier van hen terechtkomen? Waartoe zal dit hen allemaal leiden, jaren later?                        

Bij het zoeken van plezier of genot, denkt de mens vooral aan zichzelf, want dat is het enige dat voor hem telt. Hij zoekt geen plezier voor de anderen, maar alleen het zijne. Zo beperkt en verlaagt hij zich, want vaak is hij verplicht methodes te gebruiken die niet erg zuiver zijn, om zijn plezier te verkrijgen en te verdedigen. Hij wordt veeleisend en onbillijk, en als hij op een gegeven ogenblik beroofd wordt van zijn plezier, toont hij zich prikkelbaar, agressief en wraakzuchtig. Hij wordt onuitstaanbaar voor de anderen die niet nalaten gevoelens van afkeer te uiten. Welk gevoel van voldoening heeft dit hem dan opgeleverd?

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, verzameld werk deel II, hst. IX