Als je met een probleem zit: hoofdpijn, een puist of een kater, moet je niet altijd proberen er dadelijk van af te komen door pillen te slikken. Ja, want het is best mogelijk dat de natuur je dat ongemak bezorgt, om je ertoe aan te zetten op psychisch vlak een werk te doen dat je nog nooit gedaan hebt en dat je zonder dat ongemak ook nooit zou doen. Probeer bijgevolg eerst te mediteren, te bidden, je met het licht te verbinden, zonder zelfs te denken aan de pijn die je hebt, en na verloop van enige tijd zul je niet alleen verlost zijn van dat ongemak, maar zul je bovendien innerlijk veel vooruitgang hebben geboekt.                        

Ik beweer niet dat je alle ziekten kunt behandelen met de gedachte, maar dat is nog iets anders dan altijd te grijpen naar de gemakkelijkste oplossing, door van de kleinste ongemakken te willen afkomen met uitwendige middelen: pillen, tabletten... nee, probeer eerst een beroep te doen op een spiritueel element, werk met licht, liefde, harmonie en zuiverheid. Op dat ogenblik zul je misschien niet alleen bevrijd worden van dat kleine ongemak, maar zal heel je wezen er beter aan toe zijn. Want het werk dat je zo verricht, raakt niet alleen enkele cellen, maar heel je lichamelijk en psychisch organisme.

Zie ook ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. IV

Jezus zei: ‘Wanneer je bidt, ga dan in je kamer, sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. ‘Hoe moeten wij deze verborgen, geheime kamer begrijpen?... Wanneer de leerling erin slaagt stilte en vrede te scheppen in zichzelf, wanneer hij de behoefte ervaart aan God zijn liefde voor Hem uit te drukken, wanneer hij zich met Hem één wil voelen, bevindt hij zich al in zijn geheime kamer. Je vraagt je af waar die kamer zich bevindt... Zij kan in het hart zijn, zij kan in het verstand zijn, in de ziel... In feite gaat het om een bewustzijnstoestand waartoe de mens zich kan verheffen.                                                 

Je mediteert bijvoorbeeld over waarheden die je niet kunt begrijpen, en na verloop van zekere tijd breekt het licht door: je begrijpt ze. Wat is er gebeurd? Waar komt dat begrip vandaan? De geest bezat het, maar het was een gebied dat je bewustzijn nog niet bereikt had. Daar schuilt de betekenis van de woorden van Jezus: door gebed en meditatie moet de mens zich terugtrekken in zijn geheime kamer, om daar openbaringen te ontvangen.

Zie ook ‘De weg van de stilte’, Izvor 229

Veel spiritualisten begaan de vergissing te geloven dat hun leven onmiddellijk zal veranderen, zodra zij de weg van het goede en van het licht hebben gekozen. Innerlijk kan hun leven inderdaad getransformeerd worden, maar zij hoeven zich geen illusies te maken: deze incarnatie zal bestaan uit veel leed, uit het betalen en vereffenen van rekeningen, want ze moeten de schulden van het verleden aanzuiveren. Zij zullen slechts vrij zijn, nadat ze hun schulden eerlijk betaald hebben.                                                                             

En ook jij zult slechts vrij zijn nadat je je schulden hebt betaald. Wanneer je moeilijkheden of beproevingen doorstaat, moet je dus niet in opstand komen of instorten, maar ze goed proberen te doorstaan met het besef dat ze noodzakelijk zijn en dat ze je niet mogen beletten je toekomst verder op te bouwen.

Zie ‘De mens verovert zijn bestemming – reïncarnatie en karma’, Izvor 202

Het getal vijf behoort tot de Sefira Geburah, waarmee Kabbalisten de planeet Mars verbinden. Geburah stelt de strijdvaardige energie voor, de kracht die beschermt en vijanden terugslaat. Daarom plaatsen magiërs vaak een pentagram – een vijfpuntige ster – aan de ingang van hun huis, om de duistere geesten de toegang te ontzeggen, maar ook om te verhinderen dat de goede geesten zouden vertrekken.                                               

Natuurlijk volstaat het niet een pentagram te hangen aan de ingang van een huis, opdat het beschermd zou zijn. Om dit symbool werkelijk doeltreffend te maken, moet de mens aan zichzelf werken, om innerlijk een pentagram te worden. Het pentagram is, als je wilt, het skelet van een geest uit het astrale gebied en je moet hem tot leven wekken. Dan wordt die geest als een waakhond die de ingang van het huis verdedigt tegen boosaardige entiteiten. Maar je kunt hem enkel tot leven wekken door je eigen leven: een eerlijk, integer leven in dienst van het licht.

Zie ook ‘U bent goden’, Synopsis I, deel IX.1

   

Om zich te kunnen afstemmen op het goddelijk model, waarvan hij een weerspiegeling is, moet de mens de wet van de affiniteit kennen. Wat zegt deze wet? Veronderstel dat je twee stemvorken bezit die op dezelfde golflengte zijn afgestemd. Als je een van beide laat trillen, zal de andere ook beginnen te trillen zonder haar aan te raken. Dat noemt men resonantie. Als je bijgevolg je geest doet trillen, zal de kosmische Geest antwoorden. Als je je ziel laat vibreren, zal de Universele Ziel antwoorden, enz. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren: de kosmische Geest of de universele Ziel vibreren en omdat je geest of je ziel ermee overeenstemt, vibreren zij ook en ontvangen zij hun boodschappen. Ofwel is de kosmische Intelligentie bezig met het verspreiden van bepaalde ideeën en kennis, en je intellect dat erop afgestemd is, ontvangt ze.                          

Zo word je werkelijk een zoon of dochter van God: door te weten hoe je met je geest, je ziel, je verstand, je hart en je wil, overeenkomstige krachten in het universum kunt raken.

Zie ‘Harmonie en gezondheid’, Izvor 225, hst. II